اورژانس سیرجان - محتوی و دستورالعمل‌ها

پمفلت نوروز - رو       پمفلت نوروز - پشت        پمفلت CPR - رو        پمفلت CPR - پشت
پمفلت نوروز - رو   پمفلت نوروز - پشت   پمفلت CPR - رو   پمفلت CPR - پشت
             
دستورالعمل آموزش همگانی بهار  

جهت مشاهده برروی

هرکدام کلیک نمایید

   
دستورالعمل آموزش همگانی بهار       احیای قلبی ریوی فقط با دست   سیل
Template Design:Dima Group