اورژانس سیرجان - بسیج ملی کنترل فشارخون

 

ایستگاههای سیار طرح سنجش فشارخون در شهرستان سیرجان ده ایستگاه بوده و مرکز مدیریت حوادث سیرجان دارای یک ایستگاه می باشدکه در بلوار عباسپور واقع است. 

طرح سنجش فشارخون از تاریخ 17 خرداد الی 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.

رویدادهای پیش رو

سیزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
Template Design:Dima Group