اورژانس سیرجان - جلسه اورژانس با هلال احمر

جلسه ریاست و معاونت اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث با جمعیت هلال احمر سیرجان در خصوص بحران کرونا در شهرستان

تصویر اول

 

تصویر دوم

Template Design:Dima Group