اورژانس سیرجان - انحراف از مسیر و واژگونی خودرو سنگین تریلی

انحراف از مسیر و واژگونی ۲ دستگاه خودرو سنگین تریلی به علت بارش باران و لغزندگی سطح جاده در کیلومتر ۵۰ محور سیرجان _ بندرعباس
🔶یک نفر انتقال به بیمارستان و یک مورد رضایت شخصی
🔶کدهای اعزامی :۲دستگاه آمبولانس اورژانس
📸عکس :هادی کرمانی ✍🏻روابط عمومی اورژانس سیرجان
 
Template Design:Dima Group