اورژانس سیرجان - انحراف از مسیر و برخورد با تابلو خودرو تیبا

انحراف از مسیر و برخورد با تابلو خودرو تیبا 🔶

تاریخ :۱۴۰۱/۹/۹🔶

محل حادثه :دور اهی ایزداباد🔶

مصدوم: ۲ نفر

🔶کد اعزامی :پایگاه دارستان و نجف شهر

🔶انتقال به :بیمارستان امام رضا (ع)📸

عکس :میلاد مددی✍🏻

Template Design:Dima Group