اورژانس سیرجان - نجات جان آقای ۴۸ساله با احیای قلبی تنفسی موفق توسط درمانگاه گهر زمین و نگین گهرخاورمیانه

نجات جان آقای ۴۸ساله با احیای قلبی تنفسی موفق توسط درمانگاه گهر زمین و نگین گهرخاورمیانه
🔴بیمار امروز صبح مورخ ۷آذرماه به اورژانس نگین گهر خاورمیانه (از شرکتهای منطقه معدنی صنعتی گل گهر )با علائم حمله قلبی مراجعه می‌کند. با تشخیص به موقع، اقدامات درمانی لازم و اولیه شروع میشود.بیمار بعد از انتقال به درمانگاه گهر زمین ایست قلبی تنفسی میکند بلافاصله احیای قلبی تنفسی توسط پرسنل شیفت و دکتر درمانگاه با انجام شوک و دارو درمانی و حمایت تنفسی شروع میشود. با تلاش پرسنل و یاری خداوند علائم حیاتی بیمار برمیگردد و با علائم نرمال تحویل بیمارستان دکتر غرضی میشود .🔶درحال حاضر حال بیمار مساعد گزارش شده و تحت نظر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان می‌باشد
🔴این ماموریت توسط آقایان دکتر علی کریمی ،ایمان عظیمی ،هادی کرمانی،علیرضا پروار،حسین هابیلی ،مسعود امینی،محمد حسین شاهی،از درمانگاه گهر زمین و نگین گهر خاورمیانه انجام شد

 

Template Design:Dima Group