اورژانس سیرجان - برخورد با تریلر محور سیرجان به گل گهر کیلومتر ۱۶ با دو مصدوم

 

Template Design:Dima Group