اورژانس سیرجان - اطلاعات و مستندات

آشنایی با ویروس کرونا
این اسلایدها حاوی مطالب آموزشی در زمینه آشنایی با ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن می‌باشد.
آشنایی با ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن
 
کلیدواژه‌های مرتبط با کرونا ویروس
یکی از اصول اولیه مبارزه با بیماری آشنایی با مفاهیم و واژه‌های کلیدی مرتبط با آن بیماری است. در این اسلایدشو با کلیدواژه‌های مرتبط با کرونا ویروس و بیماری ناشی از آن آشنا خواهید شد.
 
 
 

 

Template Design:Dima Group