دوره آموزشی پدافند غیر عامل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیرجان برگزار گردید.

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در تاریخ شنبه ششم مهرماه 1398 با هدف ارتقای دانش کارشناسان در حوزه پدافندغیرعامل کارگاهی یک روزه را با حضور بیش از 100 نفر از مدیران، پرسنل بیمارستان ها، اورژانس پیش بیمارستانی و کارشناسان بهداشت شاغل در دانشگاه برگزار نمود.

مبانی پدافند غیرعامل، مدیریت و پاسخ به حوادث cbrne در بیمارستان ها، مدیریت حوادث شیمیایی و پدافند نوین در این بخش از مهم ترین موضوعات مطروحه در این کارگاه بوده است.

در این کارگاه یک روزه به ترتیب آقایان دکتر محمدی رئیس دانشکده علوم پزشکی و رئیس کمیته پدافند غیرعامل دانشکده سیرجان با موضوع اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه سلامت، آقای حیدرپور رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و دبیر کمیته پدافند غیرعامل با موضوع مبانی پدافند غیرعامل، آقای دکتر فخریان مدیر غذا و دارو با موضوع مدیریت و پاسخ به حوادث CBRNE  در بیمارستان ها و آقای شکوهیان مسئول آموزش اورژانس پیش بیمارستانی با موضوع پدافند نوین در CBRNE و همچنین سرکار خانم خواجویی کارشناس پدافند غیرعامل با موضوع مدیریت حوادث شیمیایی به ایراد سخنرانی پرداختند.