اورژانس سیرجان - آموزش تجهیزات پزشکی 24 آذر 98

کارگاه تجهیزات پزشکی 98/09/24

شامل نحوه ی کار با دستگاه (Reanibex 700 Defibrillator Monitor)AED توسط اقای علیرضا زینلی مسئول محترم امور پایگاههای اورژانس سیرجان

Template Design:Dima Group