اورژانس سیرجان - آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

 

 

موضوع لینک 
برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا images/pdf/salamat.pdf
 راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کروناویروس  images/pdf/corona guidelines.pdf
 راهنمای ملی مدیریت خط بیمارستانی براساس شاخص های اعتبار بخشی  images/pdf/hospital_risk.pdf
 شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با قارچ های سمی سیکلوپپتید  images/pdf/poisonous_mushroom.pdf
 تخلیه اضطراری در سوانح  images/pdf/the_disasters_emergency.pdf
 شیوه نامه تریاژ و درمان بیماران تب کریمه کنگو  images/pdf/triage_cchf1397.pdf
 آمادگی بیمارستانی در سوانح  images/pdf/hospital.pdf
   
   

رویدادهای پیش رو

سیزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
Template Design:Dima Group