اورژانس سیرجان - لیست نمرات برتر آزمون رانندگی تدافعی و ارزیابی بیمار

 

لیست نمرات برتر آزمون رانندگی تدافعی و ارزیابی بیمار کلی تمامی مجموعه ای آموزشی شامل اورژانس پیش بیمارستانی و معدن توسعه عمران-توسعه آهن-جهان فولاد-گهر نشاط سمنگان - سفیر سلامت سمنگان

لیست نمرات برتر آزمون رانندگی تدافعی کلی
نام و نام خانوادگی محل خدمت نمره آزمون رانندگی تدافعی
علی اصغر رضوانی پور شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 95
محمد مهدی محمود نیا شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 95
حامد محمود آبادی گهر نشاط سمنگان 95
سید محمد موسوی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان 90
سجاد حسن شاهی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان 90
میثم قاسم پور شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 90
مسلم اسکندری نسب شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 90
مهدی سالاری هنزاء شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 90
غلامرضا یزدانی فر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 90
حسین هلاکویی شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 90
حامد عباسی قرایی شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 90
محمد علی صدوقی جهان فولاد 90
رضا کمال آبادی شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 85
محمد جواد مسعودی شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 85
مجید عباسی عرب آبادی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان 85
حمید رضا جانی پور جهان فولاد 85
مجتبی شاهرخی جهان فولاد 85
محمد علی عباسلو گهر نشاط سمنگان 85
فرهاد طالبی گهر نشاط سمنگان 85
محمد رضا مریدی گهر نشاط سمنگان 85
محمد ابرهام گهر نشاط سمنگان 85
لیست نمرات برتر آزمون ارزیابی بیمار کلی
نام و نام خانوادگی محل خدمت نمره آزمون ارزیابی بیمار
سجاد حسن شاهی راویز اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان 93
محمد حسن شاهی گهر نشاط سمنگان 91
مرتضی بختیاری اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان 85
احسان عطایی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان 85
علیرضا درویشی شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 85
Template Design:Dima Group