اورژانس سیرجان - لیست نمرات برتر آزمون رانندگی تدافعی و ارزیابی بیمار اورژانس

 

لیست نمرات برتر آزمون رانندگی تدافعی و ارزیابی بیمار اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی سیرجان

 

1-سید محمد موسوی
2-سجاد حسن شاهی
3-ارسطو فتحی زاده
3-احسان عطایی
3-احمد علی کریمی
3-روح الله مددی
3-مجتبی کریمی

1-سجاد حسن شاهی راویز
2-مرتضی بختیاری
3-احسان عطایی

Template Design:Dima Group