اورژانس سیرجان - بازدید رئیس بازرسی و مسئول مرکز هدایت عملیات بحران

 

بازدید مستمر و دوره‌ای رئیس بازرسی و مسئول مرکز هدایت عملیات بحران دانشکده علوم پزشکی سیرجان از پایگاه‌های اورژانس۱۱۵ شهری، جاده‌ای و هوایی در ایام نوروز و اجرای طرح سلامت نوروزی۱۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group