به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشکده علوم پزشکی سیرجان در تاریخ ۱مرداد ماه ساعت ۵:۳۰ صبح به مرکز اورژانس سیرجان تماس مبنی بر سقوط آقای حدودا ۴۰ ساله در خیابان نصیری جنوبی گرفته شد که بلافاصله نزدیکترین پایگاه به محل حادثه اعزام شد که بعد از ارزیابی صحنه ومشاهده سقوط مصدوم از ارتفاع ۴ متری و معاینات لازم بیمار فاقد علائم حیاتی بود احیا قلبی ریویی انجام شدو به بیمارستان امام رضا (ع)انتقال داده شد ولی مصدوم در اثر شدت جراحات فوت کرده بود.