اورژانس سیرجان - واژگونی خودرو سواری و برخورد با محور عقب تریلر ابتدای محور سیرجان به کرمان روبروی شهرک برق با یک مصدوم

 

 

Template Design:Dima Group