اورژانس سیرجان - کرونا در محیط

     توصیه‌های مسافرتی به/از کشور چین در خصوص کرونا ویروس جدید 2019
     
     راهنماي گندزدایی هواپیما در هنگام انتقال مسافر مشكوك به بیماري مسري
     
     راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری
     
     راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در اماکن متبرکه و زیارتگاه‌ها
     
     راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در مترو، قطارهای شهری و برون‌شهری
     
   راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در پارک‌ها، فضای سبز، مبلمان شهری
     
     راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در مراکز جمعی
     
   راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در مراکز ورزشی و استخرهای شنا
     
   راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در خودروهای درون‌شهری و برون‌شهری
     
   راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در پایانه‌های مسافربری (ایستگاه‌های قطار، اتوبوس و فرودگاه)
Template Design:Dima Group