اورژانس سیرجان - هفت مصدوم تصادف ون و بنز تک

 

تصادف ون و بنز تک آخر بلوار دکتر صادقی ۷ مصدوم برجا گذاشت که به بیمارستان غرضی و امام رضا انتقال یافتند.

 

Template Design:Dima Group