اورژانس سیرجان - دوره آموزشی نحوه آشنایی با سیستم اورژانس برای نیروهای هلال‌احمر سیرجان

 

دوره آموزشی نحوه آشنایی با سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و امداد خواهی و مدیریت مصدومین ترومایی تا قبل از رسیدن اورژانس و تکنسین‌ها، آموزش مواجهه با انسداد راه هوایی، احیا قلبی ریوی، کنترل خونریزی‌ها، مدیریت عضو قطع‌شده استفاده از وسایل و تجهیزات فیکس و انتقال مصدومین ترومایی جهت نیروهای هلال‌احمر سیرجان.
لازم به ذکر است این دوره با هماهنگی آموزش اورژانس پیش بیمارستانی برگزارشده و زحمت برگزاری این دوره را مسئول آموزش همگانی جناب آقای سعید نادری نسب بر عهده داشتند.

Template Design:Dima Group