اورژانس سیرجان - دوره آموزشی نحوه‌ی آشنایی با سیستم اورژانس برای نیروهای امدادگر هلال‌احمر

 

دوره آموزشی نحوه‌ی آشنایی با سیستم اورژانس وامدادی و مدیریت مصدومین ترومایی تا قبل از رسیدن اورژانس و تکنسین‌ها آموزش مواجهه با انسداد راه هوایی مدیریت عضو قطع‌شده احیای قلبی ریوی کنترل خونریزی‌ها استفاده صحیح از تجهیزات فیکس سازی و نحوه‌ی انتقال مصدومین جهت نیروهای امدادگر هلال‌احمر سیرجان: این دوره با هماهنگی آموزش اورژانس پیش بیمارستانی برگزارشده و برگزاری این دوره توسط کارشناسان آموزش آقایان سعید نادری نسب و امین افروغ صورت گرفت.

 

 

Template Design:Dima Group