جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2520 207 0913 آقای سعید نادری تماس بگیرید یا به اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث سیرجان مراجعه فرمایید.