اورژانس سیرجان - دبیر پدافند غیرعامل

 

نام و نام خانوادگی:
  •     آقای نبی الله حیدرپور

سمت:

  •     دبیر پدافند غیرعامل دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مدرک تحصیلی:

  •     کارشناس ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه
   

 

 
Template Design:Dima Group