اورژانس سیرجان - شرح وظایف

- هماهنگی و نظارت بر تدوین و اجرای طرحهای پدافند غیر عامل

 

- هماهنگی و همکاری در برنامه های جاری مدیریت حوادث

 

- هدایت و نظارت بر تشکیل و فعالیت واحدها و تیمهای تأمین سلامت در حوادث

 

- انجام سایر امور مرتبط طبق دستور ما فوق 

Template Design:Dima Group