اورژانس سیرجان - معرفی واحد

نام و نام خانوادگی:
  •     آقای اکبر مظفرپور

سمت:

  •     انباردار اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

مدرک تحصیلی:

  •     کارشناس پرستاری

 

 

 

شرح وظایف مسئول واحد انبارداری اورژانس پیش بیمارستانی

۱- برنامه‌ریزی و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودی هر یک از اقلام کالاهای موردنیاز بيمارستان در حد مطلوب
۲- دریافت ملزومات و تجهیزات سفارش شده
۳- آگاه کردن بخش‌های بیمارستان در زمینه ورود کالاها به انبار
۴- بازرسی ملزومات و تجهیزات
۵- حفظ و نگهداری ایمن ملزومات و تجهیزات
۶- همکاری و مساعدت در خرید و تأمین و تهیه کالاها و کنترل و دریافت کالاهای خریداری‌شده
۷- کنترل موجودی‌های بیمارستانی و جلوگیری از پائين آمدن حداقل موجودی کالاها و ملزومات
۸- دفع مواد و ملزومات زائد و بلا مصرف
۹- نگهداری کالا در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بيمارستانی
۱۰- تطبیق کالاهای خریداری‌شده و تحویل‌شده به انبار با نمونه اصلی آن‌ها
۱۱- رسیدگی به موجودی انبار و صورت‌برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجديد سفارش کالا
۱۲- ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در سیستم کامپیوتر انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم، اجناس و کالاها و همچنين امضای کليه اسناد مربوطه
۱۳- نظارت بر تمامی فعالیت‌ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی‌های لازم به کارکنان تحت نظارت

Template Design:Dima Group