اورژانس سیرجان - معرفی واحد

نام و نام خانوادگی:
  •     خانم انیس شهسواری

سمت:

  •     مسئول حسابداری

مدرک تحصیلی:

  •     کارشناس حسابداری

 

 

 

شرح وظایف مسئول واحد حسابداری اورژانس پیش بیمارستانی

1- مشارکت در برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادات و سیاست‌های اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

2- تأمین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائی‌های پولی و تأمین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری.

3- نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیت‌های مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح‌ریزی‌شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی موجودی‌ها، دارائی‌های ثابت و عـملیات کامپیـوتری.

4- پیش‌بینی و طرح‌ریزی بلندمدت وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک بازار سرمایه و بازده پروژه‌های سرمایه‌گذاری همچنین به‌کارگیری ارقام پیش‌بینی‌نشده و تاریخی برای طرح‌ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاست‌های سودآوری و پیش‌بینی اقـلام بهای تمام‌شده و هزینه.

5- برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی به‌منظور انجام وظایف مختلف امور مالی شـرکت.

6- تهیه و تنظیم خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و رویه‌های مالی و تهیه و طراحی فرم‌های موردنیاز، به‌منظور ایجاد هماهنگی در انجام امور مالی واحدهای مختلف.

7- تصمیم‌گیری و اعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف‌نظر بین واحدهای تابعه.

8- دریافت گزارش‌های مالی از واحدها، پروژه‌ها و سایر مدیریت‌ها و بررسی و اظهارنظر بر آن‌ها و تحلیل مغایرت‌ها.

9- اعمال نظارت و کنترل به‌منظور حسن اجرای قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مالی در واحدهای مختلف.

10- طبقه‌بندی حساب‌ها ـ و در صورت نیاز ـ طبقه‌بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودی‌ها و انبار، بر اساس سیستم‌های مکانیزه و پیشنهاد و تائید تغییر یا تهیه سیستم‌های نرم‌افزاری مالی به‌صورت سفارشی یا پکـیـج.

11- نظارت و کنترل به‌منظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائی‌های شـرکت.

12- برنامه‌ریزی به‌منظور انجام تجزیه‌وتحلیل‌های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف.

13- برنامه‌ریزی و کنترل اقلام به‌منظور اداره دارائی‌ها و سرمایه در گردش شـرکت و تأمین اعتبار موردنیاز واحدهای مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت‌مدیره شـرکت رسیده باشد.

14- پیش‌بینی، طرح‌ریزی و ارائه بودجه دوره‌ای شرکت بر اساس برنامه‌ها، پروژه‌ها و سفارشات و نیازهای اعلام‌شده واحدهای مختلف و استراتژی اعلام‌شده از سوی هیئت‌مدیره، با در نظر گرفتن روند سنواتی منابع و مصارف و تغییرات احتمالی آتی.

15- ارزیابی عملکرد واحدها با توجه به بررسی‌ها و نتایج گزارش‌های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق.

16- ارزیابی مستمر سیستم‌ها، روش‌ها و فرض‌های مرتبط با امور مالی و اعلام نقاط قوت و ضعف روش‌های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی.

17- انجام‌وظیفه به‌عنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب و دستورالعمل‌های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری.

18- تنظیم گزارشات مالی عندالاقتضا.

19- برنامه‌ریزی به‌منظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف به‌منظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق.

20- عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات و سایر کمیته‌ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت به تشخیص مـدیریت شـرکت.

21- برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام‌های پرداخت پرسنلی، به‌منظور ایجاد انگیزش در کارکنان.

22- بررسی و تطبیق فعالیت‌ها با بودجه مصوب و تجزیه‌وتحلیل انحرافات.

23- تشخیص و تأمین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورت‌های شـرکت.

24- سازمان‌دهی و جابجایی پست‌های درون‌سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امور مالی شرکت و توانایی‌های کارکنان.

25- تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به مأموریت‌های موردنیاز حسب مورد.

26- تصویب هر نوع گزارش ازجمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت‌وسقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی.

Template Design:Dima Group