اورژانس سیرجان - معرفی واحد

نام و نام خانوادگی:
  •     آقای مهدی رفعتی

سمت:

  •     کارپرداز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث
  •     تکنسین عملیاتی

مدرک تحصیلی:

  •     کارشناس پرستاری    

 

 

 

شرح وظایف مسئول واحد کارپردازی اورژانس پیش بیمارستانی

1- کلیه خریدها الزام به داشتن درخواست خرید خوانا و دستور مقام مجاز مالی و پس از تأمین اعتبار لازم اقدام به خرید نماید.
2- درزمان خرید به نوع کالای خریداری‌شده دقت نمایید، طبق درخواست بیمارستان و مسئولین واحد و نظریه کارشناس فنی اقدام به خرید نماید.
3- در هنگام خرید شخصاً حضور و با نازل‌ترین بهای ممکن خریداری و قبل از خرید اگر از مبلغ معادلات کوچک بالا برود حتماً سه فقره استعلام بها در پاکت‌های دربسته از سه فروشنده معتبر که دارای کد اقتصادی و یا کد پستی و یا نمایندگی انحصاری فروش کالا باشد تهیه و نسبت به بازگشایی آن در حضور مسئولین در فرم مخصوص صورت‌جلسه اقدام نماید و پس از تعیین و بررسی قیمت‌ها اقدام به خرید نماید.
4- درزمان خرید کالا حتماً به نوع جنس خریداری‌شده شامل ابعاد، ساخت و یا مدل و مشخصات فنی کامل جنس اعم از رنگ، جنس، وزن، تعداد و سایر...دقت نماید تماماً در فاکتور خرید قید و جنس تحویل گرفته‌شده به انبار تحویل گردد و در صورت امکان شخصاً جنس خریداری‌شده را تحویل گرفته و حمل نماید.
5- کارپرداز موظف است در زمان خرید کالا و اخذ فاکتور بدون قلم‌خوردگی و قید تاریخ و مشخصات کامل خریدار و آدرس و کد اقتصادی و کنترل جمع مبلغ و نوشتن اعداد به حروف اقدام نماید.
6- کارپرداز موظف است در بدو خرید رعایت کلیه نکات آئین‌نامه مالی و معاملات دانشگاه را رعایت در صورت عدم آگاهی حتماً قبل از خرید سؤال و اطلاعات لازم کسب سپس اقدام به خرید نماید.
7- کارپرداز بعد از خرید و تحویل جنس به انبار نسبت به پی گیری اسناد ثبت در دفاتر مربوطه و تنظیم خلاصه و رسیدگی و آماده نمودن جهت پرداخت شخصاً اقدام نماید.
8- کارپرداز بعد از دریافت درخواست خرید نسبت به دسته‌بندی خرید به‌صورت فوری و غیر فوری به تشخیص مسئول تدارکات اقدام نماید در صورت هرگونه مشکلی فوراً مراتب را به مسئول مربوطه اطلاع تا در خصوص رفع مشکل و پیگیری لازم اقدام گردد.
9- کارپرداز در بدو خرید و امضاء هرگونه سند حتماً از جزئیات سند مطلع و پس از امضاء تمامی مسئولیت قانونی و شرعی به عهده وی می‌باشد.
10- کارپرداز موظف است کلیه اسناد پرداخت‌شده و غیره را طبقه‌بندی نموده و در دفاتر خود ثبت و رسید پرداخت نگهداری و زمان پرداخت مدارک مستند بانکی و یا نقدی پرداخت داشته باشد.
11- کارپرداز موظف است ازنظر اخلاق اسلامی واداری و رعایت تمامی نکات ارباب‌رجوع و فروشنده و طلبکاران و سایر را بنماید.
12- کلیه موارد موردنیاز در خریدهای داخل شامل: درخواست خرید، فاکتور جدید، رسید یا حواله انبار، رسید فرسوده انبار در صورت نیاز صورت‌جلسه، خرید کالا، صورت‌جلسه نصب، گواهی انجام کار و در صورت نیاز قرارداد و سایر موارد موردنیاز اسناد تهیه و پیوست نماید
13- انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق

Template Design:Dima Group