اورژانس سیرجان - مسئول پایگاه

1- تنظيم برنامه شيفت كاركنان پايگاه مربوطه
2- نظارت بر عملکرد و آموزش كاركنان پايگاه مربوطه
3- آموزش و آشنا كردن نيروهاي جديد با تجهيزات،شرح وظايف و مسئولیت‌های اورژانس و کارکنان
4- تكميل دفاتر پايگاه مربوطه پاسخگويي به كليه موارد گزارشات و شکایات مركز از كاركنان پايگاه مربوطه یا بالعکس
5- تهيه دفتر گزارش روزانه جهت ثبت گزارشات روزانه پايگاه مربوطه
6- تهيه گزارش جامع ساليانه از وضعیت عمومي پايگاه مربوطه (وضعيت بنا و ساختماني وضعيت وسايل رفاهي پايگاه مربوطه)
7- آنالیز دقیق اطلاعات مورد لزوم به تفكيك موارد وقوع (لغو مأموریت 19-10، انتقال قبل از رسيدن كد 32-10، درمان سرپايي و عدم نياز به انتقال بيمار به مرکز درمانی 29-10) اعلام آمارهاي اعزام به صحنه تصادف و ثبت نتيجه آن به تفكيك كد و تكنسين و شيفت آناليز موارد CPRموفق به تفكيك شيفت و كد و تكنسين
8- كنترل و نظارت بر داروها و تجهیزات مصرفي پايگاه مربوطه و ثبت موارد جايگزين
9- ثبت تعداد مأموریت‌های انجام‌شده توسط آمبولانس‌های پايگاه مربوطه در خارج از محدوده منطقه عملياتي با ذکر علت
10- ثبت و انجام اقدامات لازم جهت تعمیر خرابی آمبولانس‌ها (7-10) به همراه علت و نتیجه به تفكيك تكنسين ، شيفت و پايگاه كنترل كيلومترهاي طي شده و تناسب آن با مأموریت‌های انجام‌شده
11- نظارت بر وضعیت فني آمبولانس‌ها اعم از آلارم، چراغ گردان، راهنما، چراغ‌های جلو و داخل كابين، آمپر بنزین و هماهنگی با اداره مربوطه جهت رفع نقايص
12- اعلام موارد تصادف آمبولانس‌ها دريافت اقلام دارويي و غیر دارویی از اداره پيگيري ورود و خروج کد به تعميرگاه
نظارت بر تمیز بودن كدها و تجهیزات داخل آن نظارت بر نظافت پايگاه
13- پیگیری اجرا و مطالعه کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های آفلاین و ابلاغی سازمان اورژانس
14- برنامه‌ریزی آموزشی جهت حضور در آزمون‌ها و کلاس‌های آموزشی پرسنل

Template Design:Dima Group