اورژانس سیرجان - پایگاه های اورژانس

کدمرکز

نام پایگاه

آدرس پایگاه

900

مرکزپیام

خیابان ابن سینا

953

پایگاه  مرکزی

خیابان رازی

954

پایگاه 2شهری

خیابان ابن سینا

955

پایگاه پلیس راه

چهارراه مکی آباد

961

پایگاه بلورد

35کیلومترمحورسیرجان -بافت

962

پایگاه صاحب الزمان

35کیلومترمحورسیرجان بندرعباس

963

پایگاه 22بهمن بعدازتونل

60کیلومترمحورسیرجان -بندرعباس

964

پایگاه خیراباد

45کیلومترمحورسیرجان -نیریز

965

پایگاه شهیدرجایی(زیداباد)

35کیلومترمحورسیرجان شهربابک

966

پایگاه ابوالفضل(ع)زیدآباد

زیدآباد

967

پایگاه امیرالمومنین

روستای کران

968

پایگاه خانه سرخ

55کیلومترمحورسیرجان کرمان

969

پایگاه حسین آباد

25کیلومترمحورسیرجان -کرمان

970

پایگاه دارستان

دارستان

971

پایگاه پاریز

پاریز

اخبار

جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا

جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا

شنبه 02 فروردين 1399
جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا در تاریخ 99/1/2 در دانشکده علوم پزشکی سیرجان با حضور اعضا تشکیل شد. ...
Template Design:Dima Group