اورژانس سیرجان - آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

آیین‌نامه ( (Regulation
          به مقرراتی گفته می‌شود که مقامات صلاحیت‌دار (مانند وزیر) وضع و در معرض اجرا می‌گذارند. خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد؛ خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است. به آن نظام‌نامه هم گفته‌اند.

 

دستورالعمل (Guideline)
          تعیین ضوابط اجرایی برای واحدهای سازمان به‌منظور ارائه اطلاعات فنی و عملی است. دستورالعمل عبارت است  از ترتیب انجام کار به ترتیب اجرای آن‌که برای اجرا به مقامات صالحه و در حدود وظایف و مسئولیت به کارکنان ابلاغ می‌شود. دستورالعمل‌ها به دو نوع اداری و فنی تقسیم می‌شوند. دستورالعمل‌های اداری به‌منظور اجرای ضوابط اجرایی اداری، مالی و منابع انسانی و همچنین راهنماهای کاری در این حوزه به واحدهای سازمان ابلاغ می‌گردند و دستورالعمل‌های فنی شامل ضوابط اجرایی تخصصی واحدها و همچنین راهنمای فنی می‌باشند.

Template Design:Dima Group