اورژانس سیرجان - آیین نامه ها و دستورالعمل ها


آیین‌نامه ( (Regulation
          به مقرراتی گفته می‌شود که مقامات صلاحیت‌دار (مانند وزیر) وضع و در معرض اجرا می‌گذارند. خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد؛ خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده است. به آن نظام‌نامه هم گفته‌اند.

دستورالعمل (
Guideline)
          تعیین ضوابط اجرایی برای واحدهای سازمان به‌منظور ارائه اطلاعات فنی و عملی است. دستورالعمل عبارت است  از ترتیب انجام کار به ترتیب اجرای آن‌که برای اجرا به مقامات صالحه و در حدود وظایف و مسئولیت به کارکنان ابلاغ می‌شود. دستورالعمل‌ها به دو نوع اداری و فنی تقسیم می‌شوند. دستورالعمل‌های اداری به‌منظور اجرای ضوابط اجرایی اداری، مالی و منابع انسانی و همچنین راهنماهای کاری در این حوزه به واحدهای سازمان ابلاغ می‌گردند و دستورالعمل‌های فنی شامل ضوابط اجرایی تخصصی واحدها و همچنین راهنمای فنی می‌باشند.

 

رویدادهای پیش رو

سیزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
Template Design:Dima Group