اورژانس سیرجان - معرفی واحد

مقدمه
مرکز پایش مراقبت‌های درمانی «MCMC» یک واحد مدیریتی نظارتی در سازمان اورژانس کشور است که متناظر آن در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور وجود دارد. این مرکز باهدف ارتقای فرآیندها در حوزه درمان (اعم از خدمات اورژانسی پیش بیمارستانی و بیمارستانی)، برقراری ارتباط مؤثر و هماهنگ در تمامی سطوح حوزه بهداشت و درمان (بیمارستان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت)، شناسایی مؤثر مشکلات بیمارستانی و تسریع در ارائه خدمات به بیماران پرخطر ایجادشده و فرآیندهای آن متکی به یک سامانه منسجم اطلاعاتی و نظارتی فرآیند گرا و نتیجه گرا می‌باشد.


تعریف
مرکز پایش مراقبت‌های درمانی یک مرکز شبانه‌روزی برای پایش نحوه ارائه خدمات درمانی به‌منظور اصلاح فرآیندها و مداخله‌ی مؤثر می‌باشد.


هدف کلی
مدیریت MCMC در جهت نیل به هدف کلی زیر فعالیت می‌نماید:
ساماندهی پایش و نظارت بر ارائه خدمات درمانی، از طریق ارتباط مؤثر و اثربخش، تسریع در ارائه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات، اصلاح فرآیندها و مدیریت یکپارچه


اهداف اختصاصی
عملکرد مرکز پایش مراقبت‌های درمانی «MCMC» در راستای اهداف زیر می‌باشد:
- برقراری ارتباط مؤثر و مستمر بین خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی
- دریافت اطلاعات به هنگام (به‌موقع) تعداد تخت بخش‌های بیمارستانی (تعداد تخت‌های خالی و بستری) در راستای مدیریت اثربخش اعزام بیماران نیازمند به خدمات فوریت‌های پزشکی
- ارتقاء عملکرد سیستم مراکز پیام (دیسپچ) با توجه به اطلاع از تخصص و ظرفیت‌های بیمارستان‌ها (نظام ارجاع)
- تسهیل و تسریع فرآیند پذیرش و انتقال بیمار (توزیع هدفمند بیماران بین مراکز درمانی اعم از مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی)
- دسترسی به هنگام (به‌موقع) به اطلاعات و داده‌های موجود مراکز درمانی به‌منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه، بحران و بلایا
- پایش مستمر اورژانس به‌منظور مداخله به هنگام در خصوص موارد مشاهده‌شده در اجرای فرآیندها و گردش خدمات بالأخص در شرایط بحران و ازدحام بخش اورژانس یا بیمارستان (با استفاده از دوربین‌های مستقر در مراکز درمانی به‌صورت شبانه‌روزی) با رعایت ضوابط مربوطه
- دریافت داده‌ها و استخراج گزارش‌های عملکردی به‌منظور تصمیم‌سازی‌های کلان مدیریتی (اورژانس‌های پیش بیمارستانی و بیمارستانی)
- ایجاد سامانه اطلاعاتی به‌منظور برنامه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر اطلاعات اورژانس‌های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
- کمک به کاهش مرگ‌ومیر (موربیدیتی و مورتالیتی) گروه‌های آسیب‌پذیر و پرخطر
- اطلاع‌رسانی به متقاضیان دریافت خدمات درمانی

Template Design:Dima Group