اورژانس سیرجان - آموزش همگانی

 

شاید مهمترین رکن مراقبتهای درمانی را مراقبت های اورژانسی به خصوص از نوع پیش بیمارستانی آن را تشکیل می دهند.

 واحد آموزش و پزوهش مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده سیرجان در راستای ار تقا سطح دانش پرسنل مرتبط با مراقبت های بهداشتی با هدف ارتقا سطح سلامت اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت در رده های مختلف علمی جهت پرسنل شاغل در این واحد و سایر واحد های دانشکده بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته می نمایید.

برگزاری دوره های آموزشی همگانی چهره به چهره برای عموم مردم

›ارائه آموزشی های چهره به چهره به عموم مردم با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و آمادگی هر چه بیشتر مردم در صحنه حادثه که می توانند نقش مهمی را در حفظ حیات مصدومین ایفا کنند.

آموزش همگانی :


برگزاری دوره‌های آموزش همگانی ودرخواست صدورتشویقی جهت همکارانیکه دراین موضوع همکاری داشته‌اند

›برگزاری 10 دوره 50 ساعته اورژانس یار

›اولین فراخوان طرح تربیت مربی وشرکت در این دوره وصدور گواهی مربیان مربوطه بصورت سالیانه (طرح توانمندسازی مدرسان ومربیان )

›آموزش هییت های مذهبی

›تفاهم نامه آموزشی در مدارس

›نیروهای هلال احمر

›آموزش احیا در تمامی شبکه های بهداشت به رابطین بهداشتی

›دوره کمک های اولیه در شهرک های صنعتی

 

 

 

 

Template Design:Dima Group