اورژانس سیرجان - فرمها و چک لیستهای شکایات

  واحد نظارت و بهبود کیفیت با بهره‌گیری از فرم‌ها و چک‌لیست‌های نظارتی سعی در پایش مستمر و مداوم فعالیت‌های منجر به ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی می‌گردد، دارد تا هموطنان عزیز به بهترین نحو ممکن از خدمات اورژانس ۱۱۵ بهره‌مند گردند.
       فرم‌های مذکور با توجه به نیاز سیستم فوریت‌های پزشکی سیرجان طراحی گردیده است و کارشناسان و پرسنل عملیاتی که بهبود عملکرد خود در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی می‌توانند از فرم‌های مذکور استفاده نمایند.

اخبار

جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا

جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا

شنبه 02 فروردين 1399
جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا در تاریخ 99/1/2 در دانشکده علوم پزشکی سیرجان با حضور اعضا تشکیل شد. ...
Template Design:Dima Group