اورژانس سیرجان - فرم‌ها و چک‌لیست‌های شکایات

       واحد نظارت و بهبود کیفیت با بهره‌گیری از فرم‌ها و چک‌لیست‌های نظارتی سعی در پایش مستمر و مداوم فعالیت‌های منجر به ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی می‌گردد، دارد تا هموطنان عزیز به بهترین نحو ممکن از خدمات اورژانس ۱۱۵ بهره‌مند گردند.
       فرم‌های مذکور با توجه به نیاز سیستم فوریت‌های پزشکی سیرجان طراحی گردیده است و کارشناسان و پرسنل عملیاتی که بهبود عملکرد خود در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی می‌توانند از فرم‌های مذکور استفاده نمایند.

Template Design:Dima Group