اورژانس سیرجان - معرفی واحد

 

نام و نام خانوادگی:
  •            آقای مسلم زیدآبادی

سمت:

  •            مسئول نظارت و بازرسی

مدرک تحصیلی:

  •            کارشناس پرستاری

 

     واحد نظارت و بهبود کیفیت وظیفه پایش مستمر و مداوم فعالیت‌های منجر به ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی و بازبینی خدمات انجام گرفته در مقاطع مختلف را بر عهده دارد تا هموطنان عزیز به بهترین نحو ممکن از خدمات اورژانس 115 بهره‌مند گردند.

 

Template Design:Dima Group