اورژانس سیرجان - معرفی واحد

 

نام و نام خانوادگی:
  •            آقای مسلم زیدآبادی

سمت:

  •            مسئول نظارت و بازرسی

مدرک تحصیلی:

  •            کارشناس پرستاری

 

واحد نظارت و بهبود کیفیت وظیفه پایش مستمر و مداوم فعالیت‌های منجر به ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی و بازبینی خدمات انجام گرفته در مقاطع مختلف را بر عهده دارد تا هموطنان عزیز به بهترین نحو ممکن از خدمات اورژانس 115 بهره‌مند گردند.

 

رویدادهای پیش رو

سیزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
Template Design:Dima Group