اورژانس سیرجان - معرفی واحد

نام و نام خانوادگی:
  •   آقای خسرو حسن‌شاهی

سمت:

  •   مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی:

  •   کارشناس پرستاری 

 

رسالت روابط عمومی

پويايي روابط عمومي موجب رشد و بالندگي سازمان ها مي گردد بنابر این به منظور ارتقاي و بهبود عملکرد و فرایند های عملیاتی حوزه ی روابط عمومی مراكز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي سراسر كشور دست به دست يكديگر داده تا با توجه به اهمیت جایگاه درون سازمانی و برون سازمانی روابط عمومی، و نقش گسترده ی آن در اجرای عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق با افراد مختلف( همکاران، کارکنان دیگر سازمان ها، خبرنگاران، عموم مردم، ....) و گستردگی حوزه فعالیت آن، بتوانند ارتباطات رسانه اي و مردمي و تكريم ارباب رجوع را توسعه داده و ارتباطات و همگرايي درون سازماني و توسعه ارتباطات برون سازماني را بهبود بخشند.

از ديگر فعاليت هاي اين واحد مي توان به گسترش پژوهش وتحليل محتوا در حوزه روابط عمومي و تقويت مطالعات افكار عمومي، معرفي به موقع توانمندي ها و دستاوردها در راستاي ارتقاي جايگاه و منزلت سازمانتداوم حركت به سوي روابط عمومي الكترونيك ، توسعه و ساماندهي نظام اطلاع رساني و اطلاع يابي، توسعه و تقويت شبكه روابط عمومي در وزارتخانه و مراكز تابعه ، فرهنگ سازي و آموزش همگاني سلامت و پيشگيري از حوادث،‌ توسعه و بهره مندي از فن آوري هاي نوين روابط عمومي و توسعه منابع و توانمندسازي نيروي انساني روابط عمومي اشاره كرد .

 

منشور اخلاقی روابط عمومی

از آنجا که ماهیت انسان بدون ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه ارتباط او با همه موجودات، علی الخصوص سایر انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات مستتر است، پس هدف نهایی روابط عمومی، رشد انسان ها از طریق ارتقاء سطح معرفت اوست. لذا اصول زیر را به عنوان رسالت خویش در روابط عمومی ملحوظ نظر قرار داده و خود را متعهد به اجرای آنها می دانیم.

1- اعتقاد به کرامت انسانها و تلاش هر چه بیشتر در جهت سطح تکریم مخاطبین سازمان.

2- برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ و بدون هرگونه تبعیض بین مردم و سازمان.

3- اعتقاد راسخ نسبت به حق مردم جهت کسب اطلاع از وضعیت و اقدامات سازمان و همچنین انعکاس لزوم نظریات، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولین سازمان.

4- برنامه ریزی، تحقیق در جهت ایجاد پل ارتباطی قوی تر بین مخاطبین و سازمان با استفاده از شیوه های علمی و هنری.

5- سهیم سازی مردم و مخاطبین سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون سازمانی و برون سازمانی.

6- تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندیهای سازمان به سمت نیازهای واقعی مخاطبین.

7- رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تأکید بر موازین شرع مقدس در برخورد با مخاطبین.

8- تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت.

9- اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان امور، رخدادها و فعالیتها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم فهیم استان در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است

Template Design:Dima Group