اورژانس سیرجان - برخورد خودرو سمند با تریلر

 

برخورد خودرو سمند با تریلر در محور سیرجان به قطرویه پنج کیلومتر بعد از معادن گل گهر
تعداد مصدوم: ۴ نفر
انتقال: بیمارستان غرضی

Template Design:Dima Group