اورژانس سیرجان - جلسه اعتباربخشی

 

جلسه اعتباربخشی با حضور ریاست محترم اورژانس، معاونت و مسئولین امور پایگاه ها، EOC، حمل و نقل، کارپرداز، آمار، بازرسی و فناوری اطلاعات در محل اتاق هدایت عملیات بحران اورژانس 115 برگزار شد.

 

 

Template Design:Dima Group