اورژانس سیرجان - برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه

 

موضوع:
ارزیابی بیمار
احیا قلبی ریوی
مدیریت انسداد راه هوایی
با همکاری اورژانس اجتماعی و ویژه پرسنل اورژانس اجتماعی سیرجان

 

 

 

Template Design:Dima Group