اورژانس سیرجان - استقرار ایستگاه کنترل فشارخون در محل برگزاری نمازجمعه

 

در تاریخ 17/3/98 رئیس، معاون بهداشتی و رئیس مرکز اورژانس دانشکده علوم پزشکی سیرجان از ایستگاه سنجش فشارخون در محل  برگزاری نمازجمعه دیدار کردند.

در این ایستگاه کنترل فشارخون از 280 نفر از مراجعه کنندگان  صورت گرفت.

رویدادهای پیش رو

سیزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
Template Design:Dima Group