اورژانس سیرجان - کارگاه کنترل عفونت 14 دیماه 98

کارگاه اموزشی عملی کنترل عفونت توسط افسر کنترل عفونت مرکز سیرجان جناب اقای علیرضا زینلی در تاریخ 21 دیماه1398

رویدادهای پیش رو

سیزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
Template Design:Dima Group