اورژانس سیرجان - طرح غربالگری توسط اورژانس

طرح غربالگری توسط اورژانس و مسدود کردن مسیر انار توسط نیروی انتظامی در تاریخ 99/1/1 که در پی آن بسیاری از خودرو های مسافرین که پلاک استانهای غیر جنوبی بودند مجبور به بازگشت شدند.

 

 

Template Design:Dima Group