اورژانس سیرجان - جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا

جلسه کمیته پیشگیری و مقابله با کرونا در تاریخ 99/1/2 در دانشکده علوم پزشکی سیرجان با حضور اعضا تشکیل شد.

 

Template Design:Dima Group