اورژانس سیرجان - مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی:

              مسلم زیدآبادی

سمت:

          مسئول نظارت بر آمبولانس های خصوصی

تحصیلات:

         کارشناس پرستاری

رویدادهای پیش رو

سیزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
Template Design:Dima Group