اورژانس سیرجان - معرفی واحد

واحد آمبولانس خصوصی

  

شرح وظایف

 

  • همکاری با معاونت درمان درخصوص نظارت برتأسیس مراکز آمبولانس‌های خصوصی، شرایط آمبولانس‌ها، شرایط عمومی موسس، مسئول فنی و سایر کارکنان
  • بازدید از آمبولانس‌های خصوصی و صدور کارت معاینه طبی براساس استانداردهای موجود و دستورالعمل‌های صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
  • نظارت مستمر بر عملکرد کلیه مراکز آمبولانس خصوصی؛ آمبولانسهای مراکز درمانی ( بیمارستانها؛ درمانگاههای خصوصی؛ دولتی)، کارخانه‌جات؛ شرکت‌ها و نهادها مطابق با دستورالعمل‌ها (آئین‌نامه تأسیس و فعالیت مراکزخدمات آمبولانس خصوصی ) 
  • نظارت بر اجرای تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • رسیدگی به تخلفات آمبولانس‌های خصوصی و ارائه اخطارهای شفاهی، سپس کتبی و درصورت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات معرفی به کمسیون قانونی رسیدگی به تخلفات
  • دریافت تعهد کتبی از مؤسس یا مؤسسان مبنی بر همکاری با مرکز مدیریت و حوادث پزشکی درهنگام بروز حوادث غیر مترقبه
  • رسیدگی به شکایات مردم از مراکز آمبولانس خصوصی و اعلام نظر کارشناسی
  • برنامه‌ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت پرسنل آمبولانس‌های خصوصی

 

Template Design:Dima Group