اورژانس سیرجان - کارگاه کنترل عفونت 14 دیماه 98

کارگاه اموزشی عملی کنترل عفونت توسط افسر کنترل عفونت مرکز سیرجان جناب اقای علیرضا زینلی در تاریخ 21 دیماه1398

Template Design:Dima Group