اورژانس سیرجان - اطلاعات و مستندات

عنوان
توضیحات دانلود
احیا نوزادان نکات مهم و دوز داروها در احیا نوزادان فایل
احیا کودکان نکات مهم و دوز داروها در احیا کودکان فایل
احیا اطفال دوز داروهای احیا در اطفال فایل
اورژانس‌های مغز و اعصاب مقاله فایل
اورژانس‌های مغز و اعصاب آموزش فایل
کد 724 دستورالعمل اجرایی فایل
کد سما کد سکته مغزی در اورژانس پیش بیمارستانی فایل
سکته مغزی پروتکل  فایل
ارزیابی بیماران الگوریتم  فایل
 هوشیاری بررسی معیار هوشیاری فایل
بیمار ترومایی آموزش ارزیابی بیمار ترومایی  ویدئو1 - ویدئو2
بیمار ترومایی راهنمای مدیریت مصدومین ناشی از تروما فایل
دستگاه ونتیلاتور  راهنمای دستگاه ونتیلاتور MEDUMAT CPR  فایل1 - فایل2
دستگاه ونتیلاتور معرفی ونتیلاتور Medamat Standard 2 فایل
فرآیندهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل  فایل
احیای قلبی - ریوی اطفال فایل
احیای قلبی - ریوی الگوریتم ایست قلبی در کودکان فایل
احیای قلبی - ریوی بزرگسالان فایل
احیای قلبی - ریوی الگوریتم ایست قلبی در بزرگسالان فایل
احیا کتاب سال 2020 فایل
دستگاه الکتروشوک راهنمای دستگاه الکتروشوک Reanibex-700 فایل1 - فایل2
دستگاه الکتروشوک راهنمای دستگاه الکتروشوک NIHON KOHDEN فایل
دستگاه دی.سی شوک معرفی دستگاه‌های دی.سی شوک در اورژانس پیش بیمارستانی فایل
دفيبريلاتور راھنمای متصدی دفيبريلاتور AED Plus فایل1 - فایل2
دفيبريلاتور راهنمای مختصر کاربری دستگاه AED پرتابل مذل MEDUCORE Standard Pro فایل
دستگاه تنفس مصنوعی شرح دستگاه و راهنمای كاربرد MEDUMAT Easy CPR فایل
دستگاه ساکشن دفترچه راهنمای مختصر ساکشن پرتابل مدل ACCUVAC Lite فایل
اورژانس‌های تنفسی  مقاله فایل
اورژانس‌های مربوط به سرما و گرما مقاله فایل
اکسیژن درمانی و پالس اکسیمتری  مقاله فایل
نوار قلب  کتاب  فایل
پروتکل آفلاین قسمت اول فایل
پروتکل آفلاین قسمت دوم فایل
پروتکل آفلاین قسمت سوم فایل
سلامت روان راهنمای اصول خودمراقبتی در سلامت روان فایل
آسم پروتکل دیسترس تنفسی فایل
پروتکل اورژانس رفتاری فلوچارت فایل
تب مالت آموزش پیشگیری، کنترل و درمان بیماری تب مالت (بروسلوز) فایل
کنترل عفونت دستور العمل ایمنی و حفاظت شغلی / اسکراپ و کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی فایل1 - فایل2
کنترل عفونت مدیریت کنترل عفونت و حفاظت شغلی در اورژانس پیش بیمارستانی فایل
کنترل عفونت اسلاید آموزشی فایل1 - فایل2
اپیوئیدها الگوریتم اورژانسی مرتبط با اپیوئیدها مخصوص کادر درمان فایل
تاکیکاردی الگوریتم تاکیکاردی با نبض در کودکان فایل
PHTM آخرین تغییرات سال 2019 فایل
اورژانس هوایی سیگنال‌های بصری مارشال هلیکوپتر فایل
اورژانس هوایی ایمنی اطراف هلیکوپتر فایل
اورژانس هوایی جزوه آموزشی LZO و HLO فایل
اورژانس هوایی دستورالعمل کد 350 فایل
اورژانس هوایی دستورالعمل جامع خدمات آمبولانس هوایی فایل
اورژانس هوایی سیستم مدیریت ایمني در خدمات آمبولانس هوایی (SMS) فایل
Template Design:Dima Group