اورژانس سیرجان - اطلاعات و مستندات

عنوان
توضیحات دانلود
احیا نوزادان نکات مهم و دوز داروها در احیا نوزادان فایل
احیا کودکان نکات مهم و دوز داروها در احیا کودکان فایل
احیا اطفال دوز داروهای احیا در اطفال فایل
اورژانس‌های مغز و اعصاب مقاله فایل
اورژانس‌های مغز و اعصاب آموزش فایل
کد 724 دستورالعمل اجرایی فایل
کد سما کد سکته مغزی در اورژانس پیش بیمارستانی فایل
سکته مغزی پروتکل  فایل
ارزیابی بیماران الگوریتم  فایل
 هوشیاری بررسی معیار هوشیاری فایل
بیمار ترومایی آموزش ارزیابی بیمار ترومایی  ویدئو1 - ویدئو2
بیمار ترومایی راهنمای مدیریت مصدومین ناشی از تروما فایل
دستگاه ونتیلاتور  راهنمای دستگاه ونتیلاتور MEDUMAT CPR  فایل1 - فایل2
دستگاه ونتیلاتور معرفی ونتیلاتور Medamat Standard 2 فایل
فرآیندهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی دستورالعمل  فایل
احیای قلبی - ریوی اطفال فایل
احیای قلبی - ریوی بزرگسالان فایل
احیا کتاب سال 2020 فایل
دستگاه الکتروشوک راهنمای دستگاه الکتروشوک Reanibex-700 فایل1 - فایل2
دستگاه الکتروشوک راهنمای دستگاه الکتروشوک NIHON KOHDEN فایل
دستگاه دی.سی شوک معرفی دستگاه‌های دی.سی شوک در اورژانس پیش بیمارستانی فایل
دفيبريلاتور راھنمای متصدی دفيبريلاتور AED Plus فایل1 - فایل2
دفيبريلاتور راهنمای مختصر کاربری دستگاه AED پرتابل مذل MEDUCORE Standard Pro فایل
دستگاه تنفس مصنوعی شرح دستگاه و راهنمای كاربرد MEDUMAT Easy CPR فایل
اورژانس‌های تنفسی  مقاله فایل
اورژانس‌های مربوط به سرما و گرما مقاله فایل
اکسیژن درمانی و پالس اکسیمتری  مقاله فایل
نوار قلب  کتاب  فایل
پروتکل آفلاین اهمیت و نحوه بکارگیری پروتکل های آفلاین  فایل
پروتکل آفلاین پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار سوخته  فایل
پروتکل آفلاین پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار درد قفسه سینه فایل
سلامت روان راهنمای اصول خودمراقبتی در سلامت روان فایل
آسم پروتکل دیسترس تنفسی فایل
پروتکل اورژانس رفتاری فلوچارت فایل
تب مالت آموزش پیشگیری، کنترل و درمان بیماری تب مالت (بروسلوز) فایل
Template Design:Dima Group